PHẠM TUẤN NGỌC

Previous slide
Next slide

Silver Lining

“Silver Lining” là một bộ sưu tập những bức ảnh đen trắng được in thủ công trên giấy bạc gelatine. Bộ ảnh này truyền tải những cung bậc cảm xúc khác nhau, hân hoan, trong trẻo, dịu dàng, bình yên, và cả sự cô đơn đầy tính duy mỹ. “Silver Lining” cũng là một thông điệp về sự lạc quan, vì cuộc sống đã cho chúng ta những khoảnh khắc đáng nhớ, đáng rung động, và rất có thể, đã, đang và sẽ được lưu giữ rất sâu trong tâm tưởng.

 

“Silver Lining” comprises a set of black and white photographs meticulously hand-printed on silver gelatine. This collection captures a range of emotions, from joy and purity to tenderness, peace, and the poignant beauty of loneliness. Through “Silver Lining”, an optimistic message shines through, reminding us that life blesses us with remarkable and touching moments that leave indelible imprints on our hearts and memories.

Other Collections




Hà Nội hiền

Silver Lining

Random Beauty

On going Projects

Scroll to Top