PHẠM TUẤN NGỌC

Previous slide
Next slide

Eternal Flow

Trong chúng ta, tạo thành chúng ta

Tạo ra cuộc sống. Ở khắp mọi nơi. 

Xẻ núi, mòn đá. Nhảy múa cùng gió, hôn lên cát. 

Biến đổi, chuyển động và cân bằng

Trong các mạch nguồn của trái đất, tuôn chảy, vĩnh cửu… 

Ta xem là luôn ở đó. Nhưng nếu không còn? 

Bộ tác phẩm được in thủ công với cyanotype trên lụa đã xử lý đặc biệt, thể hiện các hình thái khác nhau của nước để kể câu chuyện về nguyên tố cơ bản, cổ xưa và quan trọng nhất của trái đất, đồng thời cũng là câu chuyện của tình yêu. 

Cyanotype và lụa đều hài hoà với nước. Cyanotype không chỉ màu xanh giống nước, mà hình ảnh tạo ra với chất liệu này cũng được tạo thành trong nước. Và mặc dù trong hội hoạ, lụa chủ yếu được căng ra trên khung để trở nên “cứng ”và tĩnh, lụa trong tác phẩm này qua xử lý nên mỏng, nhẹ, mềm, mượt, tinh tế linh hoạt và “tự do” như nước. 

 

It stays inside us, it forms us.

It creates life. It is everywhere.

It smashes the mountains, erodes the stones. It dances with the wind, it kisses the sand. It transforms, and moves, to balance.

In the veins of mother earth, it flows, eternally…

We take it for granted. But what if it no longer stays?

This series of photographs which are hand-printed with cyanotype on chemical-processed silk, express forms and states of water to tell the story of the most basic, ancient and important element on earth. Also, the story of love.

Cyanotype and silk are both in harmony with water. Cyanotype not only shares the blue color with water, but the photographic image created with this material is also formed in water. And silk, despite mostly used in painting as stretched on the frame to be “hard” and static, is processed to be thin, light, very soft, smooth and elegant, flexible and “free” like water.

Other Collections




Hà Nội hiền

Silver Lining

Random Beauty

On going Projects

Scroll to Top